Kunst Buggenhout

Visie van de kunstraad

De Kunstraad is het officiële, permanente en onafhankelijke adviesorgaan van de gemeente Buggenhout. Zij beoogt de algemene stimulans van beeldende kunsten in de gemeente, behartigt de belangen van de Buggenhoutse kunstenaar en ondersteunt de werking van organisaties omtrent beeldende kunst.

Adviesorgaan gemeente

De Kunstraad heeft een ruim geformuleerde taak: zij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het schepencollege en de gemeenteraad, zowel over onderwerpen gerelateerd aan het kunstbeleid als aan cultuur gerelateerde onderwerpen, te maken met de beeldende kunst en beoefenaars ervan.

Belangen Buggenhoutse kunstenaar

De Kunstraad heeft tot doel de visibiliteit van het artistieke werk van de Buggenhoutse kunstenaars te verhogen, o.a. door gelegenheid te geven hun oeuvre te tonen in de openbare ruimte of via digitale weg en hen te ondersteunen in de organisatie en het uitdragen hiervan.

De Kunstraad is het aanspreekpunt voor Beeldende Kunstenaars, wonende in de Gemeente Buggenhout om hen wegwijs te maken in de mogelijkheden die de gemeente hen biedt.

Organisaties kunst in Buggenhout

De kunstraad is het aanspreekpunt en/of medeorganisator voor culturele overkoepelende kunstenorganisaties zoals KunstWerkt en Cultuurloket en treedt op als mediator tussen deze organisaties en de Buggenhoutse Kunstenaars.

De Kunstraad is het aanspreekpunt bij intergemeentelijke kunstprojecten.

Waar kunstenaars veelal alleen werken aan hun beeldend werk, ziet de Kunstraad ook voor zichzelf de taak, door het organiseren van tentoonstellingen en andere evenementen, kunstenaars samen te brengen zodat zij ook met elkaar informatie kunnen uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen.

De kunstraad stimuleert in zijn organisatie van en deelname aan kunstzinnige evenementen, interactie en cross-overs met andere Kunstvormen zoals muziek, dans, zang, poëzie en literatuur ter bevordering van de sociale en culturele cohesie in het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente.

Doelen en acties 2022 – 2023

Adviesorgaan

 • Overleg met de gemeente omtrent het beleidsplan beeldende kunst in de gemeente.
 • Overleg omtrent de toewijzing van budgetten die kunnen besteed worden voor beeldende kunst en de promotie van de Buggenhoutse kunst.
 • Overleg met de gemeente mbt de wederzijdse verwachtingen rond kunst in Buggenhout.
 • Vernieuwing en verjonging van de Kunstraad.

Belangen Buggenhoutse kunstenaar

 • Organisatie van kunst in gemeentelijk ACC of openbare gebouwen, bij voorkeur van lokale kunstenaars.
 • Organisatie van uitleenkunst aan bedrijven of particulieren.
 • In kaart brengen van beeldende kunstenaars in Buggenhout.
 • Opstellen van een kunstenaars databank (gegevens, cv, werken, ..).

Organisaties kunst in Buggenhout

 • Organisatie kunstprijs van Buggenhout: De Kunstraad wil de Kunstprijs van Buggenhout weer nieuw leven inblazen tegen 2023 en stippelt de krijtlijnen uit hoe dit wordt georganiseerd.
 • In kaart brengen van organisaties en instellingen mbt beeldende kunst binnen de gemeente of met impact voor de gemeente.
 • Meer toegankelijke mogelijkheden voor tentoonstellingen binnen de gemeente of binnen intergemeentelijke samenwerkingen.

Bestuur

Voorzitter a.i.

André Binon

via mail

info@kunstraad.be

Bestuurslid

Gert Van Achter

via mail

info@kunstraad.be

Bestuurslid

Mieke Fleurackers

via mail

info@kunstraad.be

Bestuurslid

Carine Van Steirteghem

via mail

info@kunstraad.be