Wedstrijd dorpsdichter

Terug naar alle events
26 september

-

Beste,

Waag jullie kans! Gelieve dit bericht door te geven aan alle leden die hierin interesse zouden hebben. Wie volgt Linda De Vlieger op als dorpsdichter? 

Na 2 jaar dorpsdichterschap is Linda klaar om de fakkel door te geven aan een nieuwe dorpsdichter. De BIB en Lokaal Bestuur Buggenhout gaan op zoek naar een opvolger die de komende 2 jaar poëzie wil maken waar de Buggenhoutenaar van kan genieten. 

Wil u uw gedichten wel eens zien schitteren in de BIB, De Pit, in het infomagazine of in het straatbeeld? Kruip in de pen en bezorg ons voor 30/11/2023 twee gedichten, waarvan één over Buggenhout. Enkel inwoners van Buggenhout die ouder zijn dan 16 jaar kunnen deelnemen.  

Een jury beoordeelt alle inzendingen. De winnaar wordt in januari persoonlijk op de hoogte gebracht en feestelijk ingehuldigd op donderdag 25/01/2024. Andere inzendingen worden mogelijk tentoongesteld tijdens de poëzieweek 2024. Het volledige wedstrijdreglement vindt u op de website van de BIB.